Årsmøde og generalforsamling

Frivilligcenter Nyborg holder årsmøde og generalforsamling mandag den 7. september 2020 kl. 16.30 på Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg.

Igen i år byder vi på et brag af et årsmøde og generalforsamling, som i år har fokus på FNs 17 Verdensmål i foreningssammenhæng. Vi skal sammen finde ud af, hvad vi kan bruge verdensmålene til, og hvad de i det hele taget betyder for os.

Igen i år skal vi selvfølgelig konkurrere om kontante præmier i frivilligecenterets årlige idékonkurrence.

Vind op til 5.000 kr. til et lokalt frivilligt initiativ ... 

Foreninger, initiativer og ildsjæle med en god idé inviteres til at deltage i Frivilligcenter Nyborgs årlige idékonkurrence. Præmierne er 5.000 kr., 3.000 kr. eller 1.500 kr. til et frivilligt projekt. Temaet for konkurrencen er i år FNs 17 verdensmål. Projektforslagene skal således sigte imod at bidrage til opfyldelse af et eller flere af verdensmålene. Vinderne kåres af en 3-mands jury.

Deltagerne skal indsende projektbeskrivelse senest den 9. marts 2020 og desuden præsentere forslaget i forbindelse med Frivilligcenter Nyborgs generalforsamling den 23. marts 2020.

Sådan deltager i

Kriterier:

 • Man skal være medlem af Frivilligcenter Nyborg - se hele vores medlemsliste her.
 • Bidrager projektet til at realisere et af FNs 17 verdensmål?
 • Hvor realistisk er projektet med den afsatte budgetramme, organisering og tidsramme?
 • Har det en reel, synlig effekt for lokalområdet?
 • Skabes der midlertidige eller langvarige resultater?

PROGRAM

16.30-19.00 Årsmøde

16.30 Velkomst

16.35 Oplæg og inspiration

 • Inspirationsoplæg om FNs 17 verdensmål i forenings sammenhæng.
 • Præsentation af konkurrencebidragene

17.00 Præmieoverrækkelse

18.15 Spisning og pause

19.00 Generalforsamling jf. vedtægterne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Hans Henrichsen

2. Valg af referent og 2 stemmetællere

3. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning

4. Forelæggelse af revideret regnskab

5. Forelæggelse af budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent 250 kr. årligt

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §8 stk 3, idet følgende tilføjes:

"Ved centerleders længerevarende forfald meddeles formand eller kasserer procura til foreningens netbank, indtil centerleder er vendt tilbage".

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Valg til bestyrelsen

Hanne Børsen - ønsker genvalg

Benny Andreasen - ønsker genvalg

Svend Erik Stougaard - ønsker ikke genvalg

8.  Valg af suppleanter

Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

Carl-Erik Andersen (Mulle) - ønsker genvalg

Mads Midtiby - ønsker genvalg

9. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller BDO

10. Eventuelt

 

TILMELDING

Tilmeldingen til årsmødet og generalforsamlingen:
info@frivilligcenter-nyborg.dk 

Eksempler på projekter under FNs 17 verdensmål:

 • Affaldsindsamling -> Mål 13 Klimaindsats
 • Social café -> Mål 3 Sundheds og trivsel
 • Netværk -> Mål 17 Partnerskaber for handling
 • Madspild -> Mål 2 Stop sult
 • Modeshow -> Mål 3 Sundhed og trivsel

Sådan gør I:

 • Skriv maks. en side med beskrivelse af jeres idé (husk titel, formål, målgruppe og hvilket af de 17 verdensmål, som projektet relaterer sig til).
 • Lav en forventet tidsplan.
 • Lav et budget.
 • Indsend din idé via mailen info@frivilligcenter-nyborg.dk senest den 9. marts 2020 kl. 12.00. HUSK at skrive "Konkurrence 2020" i emnefeltet.