Ekstraordinær generalforsamling

Frivilligcenter Nyborg indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 29. september kl. 19.00 på Vestervold.

Referat generalforsamling

Referat Generalforsamling 7. sept. 2020[4318]

Regnskab og budget

Frivilligcenter Nyborg – protokollat 2019

Frivilligcenter Nyborg – Ledelsens regnskabserklæring 2019

Frivilligcenter Nyborg – Årsregnskab 2019

 

PROGRAM - 29. september 2020

19.00 ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Indkomne forslag

Tilføjelse til vedtægt §8 stk. 3:  ”ved centerleders længerevarende forfald meddeles formand eller kasserer procura til foreningens netbank, indtil centerleder er vendt tilbage”

5. Eventuelt

 

TILMELDING

Tilmeldingen til ekstraordinær generalforsamling:
info@frivilligcenter-nyborg.dk 

Eksempler på projekter under FNs 17 verdensmål:

  • Affaldsindsamling -> Mål 13 Klimaindsats
  • Social café -> Mål 3 Sundheds og trivsel
  • Netværk -> Mål 17 Partnerskaber for handling
  • Madspild -> Mål 2 Stop sult
  • Modeshow -> Mål 3 Sundhed og trivsel

Sådan gør I:

  • Skriv maks. en side med beskrivelse af jeres idé (husk titel, formål, målgruppe og hvilket af de 17 verdensmål, som projektet relaterer sig til).
  • Lav en forventet tidsplan.
  • Lav et budget.
  • Indsend din idé via mailen info@frivilligcenter-nyborg.dk senest den 9. marts 2020 kl. 12.00. HUSK at skrive "Konkurrence 2020" i emnefeltet.