Frivilligcenter Nyborg indkalder til årsmøde og generalforsamling

Frivilligcenter Nyborg indkalder til årsmøde og generalforsamling tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 17.00 i Frivilligcentret på Bastionen. Generalforsamlingen finder sted i umiddelbar forlængelse af en idékonkurrence og spisning, hvor foreninger og initiativer præsenterer idéer på det frivillige område.

Tilmeld dig her til årsmøde inkl. en let aftensmad og generalforsamling.

Program:

17.00 Præsentation fra konkurrence-deltagere, spisning og efterfølgende afstemning samt præmieoverrækkelse – se særskilt annonce

19.00 Sundhedsudvalgsformand Jan Reimer Christiansen (V) og frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen præsenterer Nyborg Kommunes nye civilsamfundsstrategi, der netop er kommet i høring.

19.30 Generalforsamling jvf. vedtægterne

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
  3. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning mundtlig til godkendelse.
  4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af størrelsen på kontingentet.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – På generalforsamlingen 2018 er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg
  8. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Du kan melde dig til konkurrencen og spisning samt generalforsamling pr email: info@frivilligcenter-nyborg.dk

Årsregnskab 2017 Udkast

Budget 2018 udkast

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Niels Høirup, Nyborg Turistforening – Ønsker ikke genopstilling

Svend Erik Stougaard, Klubbens Venner – Ønsker genopstilling

Hanne Børsen, Dansk Flygningehjælp – Frivilliggruppen Nyborg – Ønsker genopstilling

Karen Buus, Venligboerne Nyborg og Omegn, suppleant – stiller op til bestyrelsen

Herudover ønskes to suppleanter.